Skip to content

Ръководство

Законът и Уставът на БАЗ учредяват и конституират следните органи на Асоциацията:

КОНГРЕС

Конгресът на БАЗ се състои от представители на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на всеки 10 членове.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Националния съвет на БАЗ се състои от членовете на УС и председателите на регионалните колегии, на контролната комисия, на комисията по професионална етика и Националния съвет по качество.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател Иван Бурджев predsedatel@bazbg.com

Главен секретар Стоян Котев тел: 0893930335 sekretar@bazbg.com

Заместник председатели Светлан Велев и Владимир Кехайов

Членове:
1.Георги Колев
2.Стоян Христов
3.Димитър Шереметски
4.Весислав Цветанов
5.Пламен Атанасов
6.Светлозар Атанасов
7.Георги Радулов
8.Бисер Димитров
9.Иван Димчев