Skip to content

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Председател Донка Дончева тел: 0878934538

Заместник председател Таня Димитрова

Членове:
1.Георги Куртев
2.Илина Събчева
3.Георги Копаранов
4.Веселка Димитрова
5.Симеон Цветанов