Skip to content

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Председател Илия Донев

Замвстник председател Боян Иванов

Членове:

1.Димитър Донев
2.Симеон Георгиев
3.Любчо Колевски
4.Емил Николов