Skip to content

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО

Председател Минко Милев predsedatelnsk@bazbg.com

Заместник председател Кремена Савова

Членове :
1.Петър Янев
2.Петър Господинов
3.Николай Бовянски
4.Валентин Таков
5.Йоана Данова