Skip to content

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Националният съвет на БАЗ се състои от членовете на УС и председателите на регионалните колегии, на контролната комисия, на комисията по професионална етика и Националния съвет по качество. (Чл. 12. ал.1. от Устава)