Skip to content

Регионална колегия Благоевград

1. Председател на УС- Стоян Солаков email: predsedatelblg@bazbg.com
2. Зам. председател - Петър Арабаджиев
3. Секретар - Борислав Тикилянов
Контролна комисия:
1. Председател- Методи Симеонов
Комисия по професионална етика:
1.Председател - Мариана Васева