Skip to content

Регионална колегия Бургас

Председател Маргарита Драгнева email: predsedatelburgas@bazbg.com

Председател на КК Петър Ненков

Членове Гергана Калоянова и Милен Милев

Председател на КПЕ Венелина Георгиева

Членове Веселина Фортунова и Блага Георгиева

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ БУРГАС