Skip to content

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА БАЗ гр. Добрич

Уважаеми колеги, на основание чл.24 и чл.25 от ЗСОМСААМСЗПФ и чл.20 от Устава на БАЗ, Ви каня на Общо събрание на Регионална колегия Добрич на 11.07.2019г. от 13.00ч. в конферентната зала на Стоматологична поликлиника

с Дневен ред :

  1. Приемане на Устава на РК- Добрич

  2. Попълване състава на РК- Добрич

  3. Разни

На основание чл.20 ал.4 т.4 от Устава на БАЗ до 01.07.2019г. може да се изпращат предложения за допълване на Дневния ред на e-mail: predsedateldobrich@bazbg.com

С уважение : Ерджан Нуредин -Председател на РК- Добрич