Skip to content

Регионална колегия Ямбол

1. Председател на УС Наталия Бурилкова email: predsedatelqmbol@bazbg.com

2.Зам.председател Петър Петров

3. Секретар Гинка Радева

4. Членове Красимир Кунев и Красимир Петков

Контролна комисия

1. Председател Цонка Хаджиева

2. Членове Димитър Бойчев и Ваня Янкова

Комисия по професионална етика

1. Председател Стефка Шуманова

2. Членове Елена Пенчева и Марияна Коева