Skip to content

Регионална колегия Кърджали

Председател Тилда Михайлова тел: 0899115898 email: predsedatelkardjali@bazbg.com

Заместник председател Александър Николов

Секретар Джанан Коджабаш

Членове Георги Стоилов, Красимир Александров

Председател на контролната комисия Елван Азис Хаджи

Членове Николай Ташев, Георги Гечков

Председател на комисията по професионалнна етика Николай Колев

Членове Петко Папазов, Станимир Митев