Skip to content

Регионална колегия Хасково

Председател:

Димитър Делчев тел: 0888422742 email: predsedatelhaskovo@bazbg.com

Заместник председател:

Мариана Саркис

Секретар;

Иванка Донева

Членове на УС:

Ралица Георгиева,

Веселин Василев

Председател на контролната комисия:

Димитрия Станчева

Членове:

Ваньо Павлов,

Ваня Чолакова

Председател на комисията по професионална етика:

Александър Петрески

Членове:

Красимир Шопов,

Искрен Радоев.