Skip to content

Регионална колегия Монтана

Председател Теодора Петрова Николова тел: 0886002946 email: predsedatelmontana@bazbg.com

Заместник председател Илиян Иванов Колев

Секретар Даниела Софрониева Григорова

Председател на контролната комисия Марияна Иванова Иванова

Член Лиляна Илиева Виняшка

Председател на комисията по професионална етика Цецка Илиева Стоянова

Член Валери Петров Рангелов

12. Монтана: общини (1)Берковица,(2) Бойчиновци,(3) Брусарци,(4) Вълчедръм,(5) Вършец,(6) Георги Дамяново,(7) Лом,(8) Медковец,(9) Монтана,(10) Чипровци,(11) Якимово.