Skip to content

Новини

Уважаеми колеги, на основание чл.24 и чл.25 от ЗСОМСААМСЗПФ и чл.20 от Устава на БАЗ ,

Ви каня на Общо събрание на Регионална колегия Пперник на 22.07.2019г. от 10.00ч. в залата на РЗИ Перник

Дневен ред :

  1. Приемане на Устава на РК-Перник

  2. Попълване състава на РК-Перник

  3. Разни

На основание чл.20 ал.4 т.4 от Устава на БАЗ до 10.07.2019г. може да се изпращат предложения за допълване на Дневния ред на имейл: predsedatelpernik@bazbg.com

С уважение : Весела Александрова - Председател на РК-Перник