Skip to content

Регионална колегия Шумен

Председател:

Антония Маринова тел: 0898508799 email predsedatelshumen@bazbg.com

Заместник председател:

Стефан Василев

Секретар:

Иван Иванов

Председател на Контрол на комисия:

Даниела Тодорова

Комисия по професионална етика:

Емилия Йорданова-председател.

Делегати за Конгреса : Антония Маринова, Емилия Йорданова