Skip to content

Регионална колегия Сливен

1. Председател на УС- Стойко Стойков тел:0886845169 email: predsedatelsliven@bazbg.com
2. Зам. председател - Ирена Боева
3. Секретар - Румяна Василева
4. Членове - Светлана Георгиева и Петър Георгиев


Контролна комисия:
1. Председател- Калин Манукян
2. Членове: Хашим Хашимов и Веселина Донева


Комисия по професионална етика:
1.Председател - Марчо Марчев
2. Членове: Здравка Христова и Татяна Динева