Skip to content

Регионална колегия Смолян

Председател Денислав Кръстев email: predsedatelsmolqn@bazbg.com

Заместник председател Таня Димитрова

Секретар Севинч Бачкова

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ Смолян 2019