Skip to content

Регионална колегия София Област

1. Председател на УС- Георги Руньов тел: 0878970469 email: predsedatelso@bazbg.com
2. Зам. председател - Димитър Карабашев
3. Секретар - Цветелина Иванова
Контролна комисия:
1. Председател- Силвия Каменова
Комисия по професионална етика:
1.Председател - Татяна Джамбазка

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ СОФИЯ ОБЛАСТ