Skip to content

Регионална колегия Стара Загора

Председател: Надя Полихронова email: predsedatelstzagora@bazbg.com

Зам. председател: Денислав Чикакчиев

Секретар: Цонка Ставрова

Членове на управителния съвет: Румен Коцев и Александра Бакалова.

Председател на Контролната комисия: Иван Палийски

Членове в Контролната комисия: Ивайло Райчев и Цветанка Пилчева

Председател на Комисията по професионална етика: Диан Драголов

Членове в Комисията по професионална етика: Станчо Станчев и Въчко Ангелов