Skip to content

Регионална колегия Велико Търново

1. Председател на УС - Георги Койчев Георгиев email: predsedatelvturnovo@bazbg.com
2. Зам. председател - Росица Раева
3. Секретар - Галя Симеонова Маркова
4. Членове - Татяна Бурнева-Алуани

Контролна комисия:
1. Председател - Роберт Видолов
2. Членове - Станислава Иванова

Комисия по професионална етика:
1. Председател - Евгени Раев
2. Членове - Петя Русева и Вяра Недялкова