Skip to content

Регионална колегия Видин

Председател Константин Петков email: predsedatelvidin@bazbg.com

Заместник председател Георги Шеретски

Секретар Перуника Аврамова

Членове Полина Лонгинова и Илиана Маркова

Председател на контролната комисия Роберт Енев

Членове Румен Цветанов и Тихомир Бориславов

Председател на комисията по професионална етика Владимир Петков

Членове Валя Иванова и Антон Бонев