Skip to content

Регионална колегия Пазарджик

Председател Боряна Будева тел:0895748129 email: predsedatelpazardzhik@bazbg.com

Заместник председател Райна Стаматова

Секретар Светлана Кошлукова

Членове:

Деян Минков

Димитър Лазаров

Контролна комисия
1.Цена Ценов-председател
2.Жанета Баненкина-член
3.Петър Александров-член


Комисия по професионална етика
1.Николай Калниев-председател
2.Пламен Христов-член
3.Петър Георгиев-член
4.Любомир Телбизов-член

13. Пазарджик: общини(1) Батак,(2) Белово,(3) Брацигово,(4) Велинград,(5) Лесичово,(6) Пазарджик,(7) Панагюрище,(8) Пещера,(9) Ракитово,(10) Септември,(11) Стрелча.