Skip to content

Регионална колегия Пловдив

Председател-Мелекпер Адем тел: 0899501630 email: predsedatelplovdiv@bazbg.com
Зам. председател- Мария Чотова
Секретар- Стефка Димитрова

Генко Чакъров - член
Весела Трифонова - член


Председател на КК Божидар Божилов
Агоп Сарафян - член
Владимир Пенов - член


Председател на КПЕ Камен Курдов
Зам. председател Тонка Спасова
Мирослав Чернев - член
Мартин Георгиев - член
Игнат Радулов - член

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ ПЛОВДИВ 2019