Skip to content

Регионална колегия Русе

Председател: Христина Дончева Манева email: predsedatelruse@bazbg.com

Зам.Председател: Милен Георгиев Георгиев

Секретар: Елга Георгиева Тодорова

Членове : Миглена Цанева Халаджова и Иван Темелков Тричков

Контролна комисия: Председател : Милен Пейчев Кирилов

Комисия по професионална етика: Председател : Вартан Артюнович Вартанян