Skip to content

Регионална колегия Варна

Председател на Управителния съвет- Иван Попов email: predsedatelvarna@bazbg.com
Заместник председател - Светослав Иванов
Секретар- Марин Дунев
Председател на контролната комисия - Атанас Чавдаров
Председател на комисията по професионална етика - Георги Копаранов

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ ВАРНА 2019